Wednesday, February 13, 2013

ANG PAG-IBIG


THE HOLY BIBLE:  ON LOVE 

1Corinthians 13:4-8


Ang pag-ibig ay matyaga at mabait, hindi seloso o naiingit, hindi mayabang or mapangapi, hindi makasarili o maramot o bastos.

Ang pag-ibig ay hindi mapanakop. 

Hindi ito pikon o sentimental.

Hindi ito nagiisip ng masama at hindi agad nanghuhusga kapag may nagkasala.

Hindi rin ito kumukunsinti ng mali, ngunit masaya sa tama at katotohanan. 

Kung ikaw ay nagmamahal, magiging matapat ka kahit sa anong paraan.  Maniniwala ka sa iyong minamahal at ipaglalaban siya; ikaw ang sandata niya.

Pagdating sa ibang panahon, lahat ay maglalaho, lahat ng bagay o regalo ng DIyos sa ating mundo, ngunit ang 

Pagibig ay hindi magwawakas, ito ang magpapatuloy para sa ating lahat,  ngayon at magpasawalanghanggan.

Salin ni:   rosevoc2. February 3   

No comments:

Post a Comment

Hansel and Gretel9