Monday, February 4, 2013

AFTER A WHILE / KAPAGDAKA
Kapagdaka  

Salin ni Dr. ZAS

Mababatid mo kapagdaka and gahiblang pagkakaiba
Ng pagdadaop-palad sa pagtatanikala sa isang kaluluwa,
At iyong mauunawaang pag-ibig ay di pagpapakalinga
At pagsasama-sama’y di katumbas ng kaligtasan.
At nagiging malinaw sa iyo na mga halik ay di kasunduan
At ang mga regalo’y hindi pangako,
At ang mga pagkatalo’y taas-noo’t mula
Mo nang matatanggap na may lumana’y ng isang babae
At walang lumbay ng isang bata,
Sa gayon natututo kang lahat ng landas mo’y ibatay sa ngayon
Dahil ang mga balaking nakasandig sa bukas ay walang layon
At papalipad pa lamang may katangiang bumulusok ang kinabukasan.
Mababatid mo manaka-naka
Kahit init ng araw ay nakasusunog kung kalabisan.
Kaya’t sariling hardin ay linangin at kaluluwa mo’y palamutian
Sa halip na maghintay na ika’y pag-alayan ng bulaklak.
At matanto mo na ika’y talagang mamamalagi...
Na ang loob mo’y talagang matatag...
At sarili mo’y talagang mahalaga
At matututo ka’t lagging matututo..
Sa bawat paalam matututo.


Ika-23 ng Agosto, 1997; 12n.g.

/Mga Tula Ng Pag-Iral At Pakikibaka
Salin at Katha
ni Zeus A. Salazar
After A While


After a while you learn the subtle difference
Between holding a hand and chaining  soul,
And you learn that love doesn’t mean leaning
And company doesn’t mean security.
And you begin to learn  that kisses aren’t contracts
And presents     aren’t promises,
And you begin to accept defeats
With your head up and your eyes open
With the gentleness of a woman not the grief of a child,
And you learn to build all your roads on today
Because tomorrow’s ground is too uncertain for plans
And  futures have a way of falling down in mid-flight.
Afte a while you learn
That even sunshine burns if you get too much
So you plant your garden and decorate you own soul
Instead of waiting for someone to bring you flowers.
And you learn that you really can endure
That you really are strong
And  really have worth
And you learn and learn
With every  good-bye you learn...

Ann Landers


/ on iwrotefiction by rosevoc2

No comments:

Post a Comment

Hansel and Gretel9